Uncategorized, אירועי המועצה

פרוייקט הסדרת התנועה וחניות בבית העלמין 2023

עוד פרוייקט מורכב וחשוב הסתיים!

סיימו לאחרונה את פרוייקט הסדרת התנועה בבית העלמין, במסגרתו נוספו מקומות חניה בחניון חדש,

בוצעו הסדרי תנועה ונתיבי תחבורה ציבורית, מעגל תנועה תאורה וריבוד הכביש.

כבר ביום הזיכרון האחרון, ראינו כיצד עומסי התנועה במקום פוחתים והסכנה לעוברים ושבים נעלמה.

אנו מודים לעיריית בית שאן וליושב בראשה מר ג'קי לוי לחברת נתיבי ישראל על העבודה המקצועית לשרה מירי רגב ולמשרד התחבורה על מימון הפרוייקט המורכב.

אנו מבקשים ממשתמשי החניון לחצות את הכביש לבית העלמין בצורה בטוחה , מקווים שבקרוב תוסדר גם תחבורה ציבורית לבית העלמין

"התמונות באדיבות חב' נתיבי ישראל "