Uncategorized, אירועי המועצה

מפגש משגיחים עם יו"ר המועצה החדש

התכנסות משגיחי הכשרות של המועצה הדתית

למפגש עם יו"ר המועצה הנכנס ולשיעור בנושא "יין נסך וסתם יינם" מאת הרב רמין הכהן מנהל מחלקת כשרות .

היו'ר החדש מר אבי פחימה סקר את חזונו לגבי המשגיחים ומערכת הכשרות בבית שאן.
לאחר מכן דנו במספר נושאים הנוגעים לעבודת המשגיחים.
ומקוים שהמשגיחים יצאו עם מטען חדש לעבודתם המסורה