Uncategorized, אירועי המועצה

מכשיר החייאה "דפיברילטור"

מכשיר החייאה "דפיברילטור"  – מקרה של דום לב, כל דקה היא קריטית. עד כמה? בכל 60 שניות שחולפות מרגע האירוע, ללא טיפול, פוחתים סיכויי ההישרדות של החולה ב-10%-7%, וככל שמכת החשמל ממכשיר הדפיברילטור מתקבלת מהר יותר, גדל הסיכוי של החולה לחדש את פעילות הלב ולחזור לחיים, ללא נזק מוחי.

אנו כמועצה דתית ראינו את החובה להצלת חיים והכנסנו את המכשירים: 

במשרד ,

במקוואות ,

ובבית העלמין

ובעזרת ה שלא נזדקק להן אך חשוב וטוב שידע הציבור על קיומם .