Uncategorized, אירועי המועצה

כנס סיום קורס משגיחי כשרות תשפ"ג

סיום קורס משגיחי כשרות תשפ"ג 

לאחר מספר חודשים של לימודים מאומצים של הלכות כשרות

בקורס משגיחי כשרות בבית שאן ,

קבלו התלמידים תעודות סיום הקורס

ובעז'ה  יבחנו ברבנות הראשית לישראל על כל הלכות כשרות ובעזרת השם יוסמכו כמשגיחים.

אנו מודים למכון "כתר ההלכה"  ולרב הראל אשר יזדי שליט"א

שהעביר ללומדים את הקורס בצורה טובה ואיכותית.

מאחלים להם הצלחה רבה

הרב יוסף יצחק לסרי רב העיר והרב רמין כהן מנהל מחלקת כשרות