Uncategorized, אירועי המועצה

השתתפות המרא דאתרא בחנוכת יחידת שיטור על שם אפריים מוסאי ז"ל

בהמשך לעשייה ולקיחת חלק בנעשה בעיר , רב העיר מגיע לברך בכל זמן שמוזמן ומתאפשר לו , גם עתה הוזמן הרב על ידי המשפחה ומשטרת בית שאן לבוא לברך בטקס חנוכת יחידת השיטור העירונית שהוקדשה לעילוי נשמת יליד העיר אפריים (אפי) מוסאי ז"ל אשר שירת במודיעין ובמשטרת ישראל .