אירועי המועצה, תרבות תורנית

הרמת כוסית – ראש השנה תשפ"ד

התכנסנו כולנו רבנים אישי ציבור עובדים ומתנדבים

קיבלנו את ברכתו של המרא דאתרא לקראת השנה החדשה

שמענו את דברי ראש העיר על המועצה הדתית ועל כל העשייה הברוכה והערכתו לכל העובדים .

יו"ר המועצה הדתית ברך גם כן את כל העוסקים במלאכת הקודש בכל מחלקות המועצה הדתית אות המתנדבים ואת העובדים

מזכיר המועצה הדתית ברך את כל הנוכחים ואת העשייה של כולם וציין לשבח את גור ארי גלעד על זכייתו בפרס השר ואת רשמת הנישואין רחלי אלמלם על הצלחתה ברישום זוג שהיה רחוק מלהתחתן בכלל בישראל , עשתה את כל המאמצים בנחת והצליחו להביאם לחופה כדת משה וישראל

תודה לאכסניה בית כנסת "היכל שלמה ודוד" שמאפשרים לנו לקיים מפגשים בכל עת

שנה טובה