אירועי המועצה, תרבות תורנית

ברכת הרב בהכנסת ספר תורה לע"נ נועם דב הי"ד

השתתפות המרא דאתרא בהכנסת ספר תורה לע"נ נועם דב רז הי"ד שנפל בהגנה על ארץ ישראל , הספר נכתב בזכות בית החינוך נועם נריה , בתהלוכה יצאה מבית הכנסת של המרא דאתרא לכיוון בית החינוך שם בתהלוכה מכובדת בא הרב ונתן את ברכתו .