אירועי המועצה

ראש חודש אדר תשפ"ג – משנכנס אדר מרבין בשמחה …

כמידי שנה תלמידי תלמוד תורה קשת יונתן מגיעים בימי הפורים, לבית הרב לשמוח ולהתברך ,

כחלק מהקשר לקהילה רב העיר מקבל אליו בכל ימות השנה כל מי שרק פונה בכל נושא ונותן מענים ככל אשר ביכולתו .

כאן הגיעו תלמידי קשת יהונתן כמסורת שנים לשמוח עם המרא דאתרא בראש חודש אדר .

משנכנס אדר מרבין בשמחה ….