אירועי המועצה

כנס משגיחים הכנה לפסח תשפ"ג

כנס משגיחים לקראת פסח 

התקיים היום מפגש משגיחים לקראת חג הפסח.

הרב הראשי בירך את המשגיחים ועמד על החשיבות שהמשגיחים יעשו את תפקידם בנעימות מצד אחד ועל הצד היותר טוב מהצד השני.

לאחר מכן עברנו על נהלי הכשרות וחלוקת תפקידים לקראת חג פסח הממשמש ובא.

מאיר שמחון מזכיר המועצה הדתית חילק לכל אחד מהמשגיחים   תוי שי מתנת המועצה הדתית

בברכת חג כשר ושמח