אירועי המועצה

כנס ז' באדר תשפ"ג

השנה זכינו להיות האכסניה ולארח בז' באדר את כל העוסקים במלאכת הקודש של " חסד של אמת" מכל האזור מרמת גולן שבצפון ועד בקעת הירדן בדרום. התכנסנו, רבנים, עובדי חברא קדישא ומתנדבים ליום עיון והעשרה בסוגיות הקשורות לתחום. וכן לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל העוסקים במצווה זו , אנשי החברא קדישא צמו במשך כל היום ובסיום יום העיון הוגשה לכל האורחים סעודה דשנה כיד המלך !

 השנה הוחלט למנות רב לחברה קדישא אשר ייתן מענה לשאלות הקשורות לבית העלמין כמובן בכפוף למרא דאתרא , ובאמצע דרשת הרב , רב העיר הכריז על הרב יוסף בן חמו הי"ו כרב החברא קדישא לבית שאן נברך אותו בהצלחה ובבריאות .

 אנו רוצים להודות לכל העוסקים בארגון יום מיוחד זה, ובמיוחד למנהל ח"ק מר גלעד גור ארי הי"ו שעושה לילות לתת מענה לכל פונה, ולשפר וליעל את השירות בתחומו , ולכל מתנדבי ורבני הח"ק , ה' ישלם שכרכם .

לפניכם מקבץ של שיעורים שצולמו במהלך הכנס 

 מזכיר המועצה הדתית מר מאיר שמחון –

דברי פתיחה

 

דברי המרא דאתרא הרב יוסף יצחק לסרי שליט"א –

"ענייני קבורה "

דברי הרב שלמה אזואלוס שליט"א -הרב האזורי

"יקרא דחיי יקרא דשכבי"

דברי הרב שלמה רוזנפלד שליט"א – הרב האזורי

"מתי לא מספידים"

דברי הרב חנוך פרסטר שליט"א – מפקח הלכתי של גופי קבורה

"המושג נפטר בתורת ישראל"

דברי הרב ציון שרעבי  שליט"א – יצרן תכריכין 

"סוד התכריכין והפשתן"

דברי הרב יוסף בן חמו שליט"א – רב החברא קדישא בית שאן

"בגדי התכריכין "

תמונות מיום מיוחד זה