אירועי המועצה

כנס גבאים תשפ"ג

ברוך ה' זכינו לערוך כנס גבאים ולחדש מסורת ישנה , כדי שנוכל לחזק את הקשר עם נציגי בתי הכנסת והמתפללים להשמיע ולשמוע מהם דברים , תודה רבה לגבאים אשר השתתפו , תודה לאכסניה שבה נערך הכנס בית כנסת "דרכי אליהו שימחי ", מקווים שההיענות תגדל בכנסים הבאים , תודה לרב העיר לראש העיר ולקצין המשטרה רב פקד ניר קפון שדיבר על ביטחון בתי הכנסת והמתפללים

חילקנו לכל בית כנסת סט מהודר של קיצור שולח ערוך .