אירועי המועצה

יום ירושלים – ברכת הרב לתלמידי העיר

במשך כל השנה רב העיר מעורה בכל הנעשה בעיר ומנסה לקחת חלק ולברך את הציבור , גם עכשיו ברך הרב את תלמידי העיר אשר צעדו ביום ירושלים עד לרחבת העירייה שם פגשו את הרב .