שיעורי הרב

שיעור רב העיר בישיבה התיכונית – "המשכן "

רב העיר מעביר שיעור לרמי"ם ומורים בישיבה התיכונית בית שאן

כחלק מהחיבור לקהילה רב העיר משתדל להגיע למוסדות חינוך ולתת שיעורים .

והפעם הרב נתן שעה של שיעור על פרשת תרומה