שיעורי הרב

פרשיות "שמות + וארא " תשפ"ג הרב לסרי יוסף שליט"א