שיעורי הרב

פרשת השבוע – ויצא

מה עושים עם סולם  ?

יעקב אבינו ע"ה,עוזב את בית הוריו.הוא אומנם מתחיל את דרכו ברכוש גדול,אך מיד נשדד על ידי אליפז- בנו של עשיו.עתה הוא פליט בודד,שיצא לדרך ארוכה,לוטה בערפל,אינה סוגה בשושנים,בשדה פתוח ,אפל וקר,נתיב לא ברור,קולות של חיות רעות,מיטתו- אדמה לחה, כרית שתחת לראשו-אבן קשה,ברקע איומו של עשיו, וחרבו שלופה בידו…!

מתוך כל הסיבוכים ,הוא נרדם….כמו מבקש לברוח מהמציאות הקשה שהוא שרוי בתוכה…על מה יחלום אדם כזה ? אולי על גדוד שודדים,או שמא על להקת אריות ונמרים הצמאים לדמו….? יעקב אבינו נמצא בעולמות אחרים,הוא כמובן חולם על הדרך לחבר בין השמיים לארץ,הלא אדם ניכר בחלומותיו. כשם שגנב יחלום על מעלליו,על מעשי השוד ומרדפי המשטרה,כך רופא יראה את פעולות הטיפול והמזור, לחולים הבאים לבקש עזרתו.שכן-אין מראים לו לאדם אלא מתוך הרהורי ליבו.

לפיכך,לא פלא שיעקב אבינו, רואה "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה…מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו."  חלומו חושף את פנימיותו ומהותו,הוא זך כזוהר הרקיע. הוא מבין שיהודי צריך,בשביל לנהל את חייו בהצלחה גדולה,להגדיל שאיפותיו עד השמיים.כדי שהגוף החומרי שלו לא יהפוך למשא כבד,יש צורך בהגדלת מטרות-החיים, לשלב בין החומר לרוח,בין הגשמי לרוחני,בין הארץ לשמיים.

מחד- להיות עם הרגליים על הקרקע להתמודד עם המציאות המורכבת. מאידך להתחבר למושגים האלוקיים הנצחיים ולשאוף בכל עת למשמעויות עליונות ,שכן-סלם =סיני.

תורה עם דרך ארץ היא בעצם תוכנית החיים ,לא רק לפרט אלא גם ובעיקר לכלל !!     יעקב מבין כעת,שאם נאלץ הוא לעזוב את אוהל התורה,משמע שהקב"ה מבקש לראות אותו ,עולה ומתעלה גם בענייני הארץ הרדודים והגשמיים !! לכן קדמו למסעו המורכב ,ארבע עשרה שנות לימוד, בישיבתם של "שם ועבר",שני גדולי הדור,שהקנו לו מושגים של הגדלת "השם",תוך התמודדות עם "עבר"- המעברים של החיים !

ברור עתה,מדוע יעקב אבינו רומז לנו,על מושג חדש ומהפכני –"הסולם".

כל חיינו מתנהלים לאורך סולם מוצב ארצה שראשו מגיע השמיימה !! הסולם הוא המציאות.לעיתים היא משפילה,לעיתים היא מרוממת,סולם הוא המנוף של החיים,הוא מאפשר עלייה,אך אינו בולם ירידה….לא במקרה בלשון הקודש המופלאה,המגלה סודות עליונים,המילה : סולם=עוני=ממון=קול=136 ,בא לרמוז שהעוני והעושר שווים לקול הנשמה הפנימי, הבוקע מהאדם מתוך אמונה תמימה,בדרכו לדבקות האלוקית.

הרי יעקב אבינו עובר תהליכים קיצוניים של עושר ועוני.יוצא מבית אבא ברכוש גדול,נשדד ע"י אליפז,מגיע ללבן אחי אימו חסר-כל,שם הוא עושה חיל,עד שמעורר את קנאת בני-לבן,יחזור למפגש עם עשיו עם סיכוי גדול לשוד נוסף…"כי במקלי עברתי את הירדן הזה,ועתה הייתי לשני מחנות…" .

  יעקב אבינו מלמד אותנו מסר אדיר, בחיים יהיו לאדם, לא מעט עליות וירידות,אך העיקר להישאר דבק באמונה גדולה בבוראו.ניסיונות רבים יטלטלו כל בן אנוש,והעיקר לא לפחד כלל. הלא כך אמר דוד מלכנו :"גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי.."

העיקר בחיים  ,הוא להיאחז בכל מאודנו באמונה תמימה שהכל מאיתו יתברך,אם נפלנו ח"ו אין להתייאש,אולם אם זרחה לנו הצלחה כבירה,נזכור שהכל נובע מראשו של הסולם המגיע עד השמיים…!!מתוך כך נוכל לאחל לכולנו:"ושבתי בשלום אל בית אבי,והיה ה' לי לאלוקים !"

 

בברכת שבת שלום- אחיכם –שלמה אזואלוס

הרב האזורי- עמק המעיינות