שיעורי הרב

דבר תורה לפרשת "תצווה- שבת זכור " תשפ"ג