שיעורי הרב

דבר תורה לפרשת "וישלח" תשפ"ד מפי המרא דאתרא