שיעורי הרב

דבר תורה לפרשת "בלק" תשפ"ג מפי המרא דאתרא .