שיעורי הרב

דברי תורה פרשת "בא" מפי המרא דאתרא הרב יוסף יצחק לסרי שליט"א