תפארת שלמה

בתי כנסת
נווט לכאן:
תפארת שלמה

כתובת

מיזוג גלויות 2, בית שאן

נוסח

שם גבאי

יואל בן חמו

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית