תפארת ישראל לעולי תימן

בתי כנסת
נווט לכאן:
תפארת ישראל לעולי תימן

כתובת

יעקוב מרכוס 34, בית שאן

נוסח

שם גבאי

חיים חיים

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית