תלמידי חכמים (תחכמוני)

בתי כנסת
נווט לכאן:
תלמידי חכמים (תחכמוני)

כתובת

התומר 257, בית שאן

נוסח

שם גבאי

דוד שבתאי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית