תורה וחיים

בתי כנסת
נווט לכאן:
תורה וחיים

כתובת

ירושלים הבירה 39, בית שאן

נוסח

שם גבאי

משה טנג'י

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית