שאול המלך

בתי כנסת
נווט לכאן:
שאול המלך

כתובת

הרב יצחק הרצוג 385, בית שאן

נוסח

שם גבאי

שלמה מלכה

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית