זכור לאברהם קריית רבין

בתי כנסת
נווט לכאן:
זכור לאברהם קריית רבין

כתובת

רח' הרב מרדכי אליהו 2 בית שאן

נוסח

שם גבאי

ירון בן ברוך

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

18:45 מנחה , 19:30 ערבית. שבת : מנחה 13:15 + 18:00

זמני תפילות שחרית

05:45 + 6:45 שחרית. שבת : שחרית נץ , שחרית 07:30
שחרית 9:00