מגן אברהם

בתי כנסת
נווט לכאן:
מגן אברהם

כתובת

יעקוב מרכוס 21 ,בית שאן

נוסח

שם גבאי

רפי אור

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית