מאיר לישראל

בתי כנסת
נווט לכאן:
מאיר לישראל

שחרית 6:30 מנחה 13:15 ערבית 18:30 וגם 20:00 שבת שחרית 7:45 מנחה 17:00 ערבית15 דק לאחר צאת שבת . דף יומי 5:45 וגם בערב 20:15 כל יום שיעור הלכה בשעה 19:00

כתובת

אביר יעקב 12, בית שאן

נוסח

שם גבאי

שלום רפאלי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

שחרית 6:30 מנחה 13:15 ערבית 18:30 וגם 20:00 שבת שחרית 7:45 מנחה 17:00 ערבית15 דק לאחר צאת שבת . דף יומי 5:45 וגם בערב 20:15 כל יום שיעור הלכה בשעה 19:00

זמני תפילות שחרית

שחרית 6:30 מנחה 13:15 ערבית 18:30 וגם 20:00 שבת שחרית 7:45 מנחה 17:00 ערבית15 דק לאחר צאת שבת . דף יומי 5:45 וגם בערב 20:15 כל יום שיעור הלכה בשעה 19:00