ישמח ישראל

בתי כנסת
נווט לכאן:
ישמח ישראל

כתובת

שאול המלך 64, בית שאן

נוסח

שם גבאי

שייקה כהן

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית