חסד לרחמים

בתי כנסת
נווט לכאן:
חסד לרחמים

כתובת

מקס נורדאו 13, בית שאן

נוסח

שם גבאי

ר' דוד ישראלי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

ערבית 20:15, שבת: מנחה 17:00

זמני תפילות שחרית

שבת: שחרית בנץ