חסד לאברהם

בתי כנסת
נווט לכאן:
חסד לאברהם

כתובת

נוסח

שם גבאי

אשר לסרי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית