חיים ויצחק (ברית יצחק)

בתי כנסת
נווט לכאן:
חיים ויצחק (ברית יצחק)

כתובת

התומר 15, בית שאן

נוסח

שם גבאי

נעים דוד /סימנה מרדכי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית