חידושי משה שערי דניאל

בתי כנסת
נווט לכאן:
חידושי משה שערי דניאל

כתובת

עלייה 14, בית שאן

נוסח

שם גבאי

יעקב מוסאי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית