הישיבה הגבוהה הסדר

בתי כנסת
נווט לכאן:
הישיבה הגבוהה הסדר

כתובת

נוסח

שם גבאי

הרב שלמה שושן

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית