בית מדרש דרכי אליהו

בתי כנסת
נווט לכאן:
בית מדרש דרכי אליהו

19:00 עד 22:00 דף יומי ושיעורי תודה

כתובת

רח משה דיין 41, בית שאן

נוסח

שם גבאי

רמי אליאס

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

18:45 מנחה , 20:45 ערבית , 19:00 עד 22:00 דף יומי ושיעורי תודה

זמני תפילות שחרית