בית יצחק

בתי כנסת
נווט לכאן:
בית יצחק

כתובת

התומר 27 בית שאן

נוסח

שם גבאי

ר' שמעון אלבז

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית