בית חב"ד

בתי כנסת
נווט לכאן:
בית חב"ד

כתובת

אנדרה ללוש 2216, בית שאן

נוסח

שם גבאי

הרב שמואל רייניץ

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית