אמת ליעקב חסד לאברהם

בתי כנסת
נווט לכאן:
אמת ליעקב חסד לאברהם

כתובת

אביר יעקב 1

נוסח

שם גבאי

אברהם אסולין

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

זמני תפילות שחרית