אור שמעון

בתי כנסת
נווט לכאן:
אור שמעון

כתובת

נוסח

שם גבאי

יהודה אמסלם

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

שבת: מנחה 17:00 מוצש 15 דקות לפני יציאת שבת

זמני תפילות שחרית

שבת: שחרית 7:30