אור החיים מיכאל וגבריאל

בתי כנסת
נווט לכאן:
אור החיים מיכאל וגבריאל

כתובת

שאול המלך 9, בית שאן

נוסח

שם גבאי

יצחק אבוטבול

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

שבת: מנחה 18:15

זמני תפילות שחרית

שבת: שחרית 7:45