אור אלעד ע"ש אלעד בצון

בתי כנסת
נווט לכאן:
אור אלעד ע"ש אלעד בצון

שבת: 18:00 עד 19:00 שיעור

כתובת

רותם 8, בית שאן

נוסח

שם גבאי

רפאל רוימי

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

שבת: מנחה 19:00 סעודה שלישית וערבית

זמני תפילות שחרית

שבת: שחרית 7:45