אהבת ישראל

בתי כנסת
נווט לכאן:
אהבת ישראל

שבת: 17:30 עד 18:30 שיעור

כתובת

אהבת ישראל 4, בית שאן

נוסח

שם גבאי

דודו אבו

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

חול : מנחה 19:15 , ערבית 20:00 שבת: 17:30 עד 18:30 שיעור , מנחה 18:30

זמני תפילות שחרית

חול : שחרית 05:00 מניין פועלים , שבת: שחרית 7:30