אהבת ה'

בתי כנסת
נווט לכאן:
אהבת ה'

כתובת

רחוב יצחק הרצוג 580 בית שאן

נוסח

שם גבאי

יוסי ארמה

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

תפילות בשישי בכניסת שבת בערב

זמני תפילות שחרית

תפילות שחרית 7:45