אבנר מלול

בתי כנסת
נווט לכאן:
אבנר מלול

שבת: 17:30 עד 18:30 שיעור

כתובת

ירושלים הבירה 39' בית שאן

נוסח

שם גבאי

אברהם עמור / מאיר אלמליח

טלפון גבאי

כתובת גבאי

זמני תפילות מנחה וערבית

חול : מנחה 19:15 , ערבית 20:00. שבת: 17:30 עד 18:30 שיעור , מנחה 18:30

זמני תפילות שחרית

חול : שחרית 05:00 מניין פועלים. שבת: שחרית 7:30,