כתובת
5 הירקון
מקווה גברים הרב לסרי
כתובת
1123 הגלבוע
מקווה גברים שכון ג