טכס הכרת תודה ליור והגזבר היוצאים

התכנסנו עובדי המועצה הדתית, מתנדבים והמשפחה כדי לומר תודה למר שאול מלכה ואבי פחימה על עבודתם ארוכת השנים במועצה הדתית. הרב הראשי בדבריו ציין את מסירותו הרבה של מר שאול מלכה כיו'ר והצלחותיו המרובות בפיתוח נושאי הדת בעיר ב...

קרא עוד

photo by: David Shankbone

הנחיות לקטיף עצמי

1.ערלה א.    יש לוודא עם בעל המטע כי הפירות אינם ערלה (לבקש אישור רבנות מקומית או רבנות ראשית!) 2.תרומות ומעשרות משלמים על הקטיף בסוף הביקור ב.    אם משלמים על הקטיף בסוף הביקור – הפירות שנאכלים תוך כדי הקטיף...

קרא עוד

הנחיות הלכתיות לבניית בית כנסת

א.    יש להקפיד שארון הקודש וכיוון התפילה יהיו לכיוון ירושלים, ולדקדק בכך עד כמה שאפשר. ב.    הפתח הראשי של בית הכנסת צריך להיות מול ארון הקודש, כדי שהנכנס ישתחווה לכיוון הארון. ג.    יש לבנות חדר מבוא, כדוגמת האולם שה...

קרא עוד