הדרך לתעודת כשרות בקלות

הליך קבלת תעודת כשרות

על מנת לקבל תעודת כשרות לעסק יש להתחיל בהליך כדלקמן:

יש להגיש בקשת כשרות במחלקת הכשרות בימים א-ה בין השעות 9:00 – 12:00 ובימים א' וד' בין השעות 16:00 – 17:30

ניתן להוריד את הבקשה מהאתר

השלבים לקבלת תעודת כשרות מהרבנות

פתיחת תיק- על בעל העסק לפתוח תיק כשרות במועצה הדתית,

תיק זה יכלול מידע רלוונטי שאותו יספק בעל העסק כגון סוג העסק,

שעות פעילותו, המוצרים שבהם הוא מבקש לעשות שימוש ורמת הכשרות שאותה הוא מבקש.

רשימת המסמכים שיש לצרף לתיק:

  • צילום תעודת זהות + ספח של בעל העסק.
  • תעודת התאגדות- לחברה.
  • רישיון עסק.
  • עוסק מורשה.
  •  צילום חוזה שכירות.

 

חתימה על הסכם 

החתימה מתבצעת במשרדי המועצה הדתית

ניתן להוריד את ההסכם מהאתר

פתיחת תיק כשרות :

תשלום אגרה- עפ"י חוק שירותי הדת היהודיים ובכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ"ל

משרד הדתות, על בית העסק לשלם אגרה שנתית למועצה הדתית עבור תעודת הכשרות.

בעל העסק יקבל הודעה בדבר סכום האגרה השנתית שאותה נדרש לשלם.

את האגרה אפשר לשלם במשרדי המועצה הדתית בשעות הפעילות. וכן באתר.
סיור- לאחר סיווג העסק במחלקת הכשרות, יתואם עם בעל העסק סיור מקצועי בבית העסק ע"י מחלקת הכשרות.

השגחה- לצורך קבלת תעודת ההכשר על בית העסק להעסיק משגי כשרות,

בכפוף לתעריפים בחוזר מנכ"ל משרד הדתות.

בעל העסק יקבל הודעה בדבר המשגיח שאותו יעסיק בבית העסק.

ניתן לבצע תשלום אגרה אונליין באתר – לחצו כאן לתשלום, שימו לב מומלץ לשלם רק בעבור האגרה שמתאימה לעסק שלכם, כדי להמנע מטעויות פנו אל המועצה ובקשו שישלחו אליכם קישור לתשלום הנכון והמתאים לעסק שלכם.

צור קשר