כתובת
26 הלורד בלפור
אהבת חסד דרכי יהושע
זמני תפילות שחרית

חול : שחרית 06:00 , שבת: שחרית 7:30

כתובת
594 ירושלים הבירה
אוהל יצחק
זמני תפילות שחרית

חול : שחרית 05:30 מניין פועלים. שבת: שחרית 7:15

כתובת
61 שאול המלך
אוהל ישראל
זמני תפילות שחרית

חול : שחרית 05:45 . שבת: שחרית 7:15

כתובת
5 התומר
אוהל מועד
זמני תפילות שחרית

חול : שחרית 05:15. שבת: שחרית 7:30

כתובת
4 שאול המלך
אוהל שלמה
זמני תפילות שחרית

חול : שחרית 5:45 מניין פועלים. שבת: שחרית 7:30

כתובת
9 שאול המלך
אור החיים מיכאל וגבריאל
זמני תפילות שחרית

שבת: שחרית 7:45

אור שמעון
זמני תפילות שחרית

שבת: שחרית 7:30

כתובת
5 חומה ומגדל
אלי כהן
זמני תפילות שחרית

חול : שחרית 05:30 מניין פועלים. שבת: שחרית 7:30

כתובת
13 התומר
בית אל
זמני תפילות שחרית

שבת: שחרית 7:30

כתובת
22 הרצל
בני עקיבא (מקלט)
זמני תפילות שחרית

שבת שחרית 08:00

כתובת
46 ירושלים הבירה
יד יצחק וניסים
זמני תפילות שחרית

שחרית בנץ , שבת : שחרית בנץ

כתובת
38 משה דיין
ישמח יהודה בשערי צדק
זמני תפילות שחרית

שחרית 6:00 שבת שחרית 7:30

כתובת
13 הלורד בלפור
קהילת יעקב
זמני תפילות שחרית

שחרית 6:00 . שבת שחרית 7:30

כתובת
3 הלורד בלפור
ר' יעקוב חזוט
זמני תפילות שחרית

שחרית 07:00 הודו . שבת שחרית7:45

כתובת
313 השיקמה
שער השמיים
זמני תפילות שחרית

שבת : שחרית 7:30

כתובת
5 עדולם
תהילות זכריה
זמני תפילות שחרית

יום חול – שחרית נץ + 7:00 שבת – שחרית 07:30

כתובת
2 הרב מרדכי אליהו
זכור לאברהם קריית רבין
זמני תפילות שחרית

05:45 + 6:45 שחרית. שבת : שחרית נץ , שחרית 07:30
שחרית 9:00

כתובת
יצחק שמש
אהבת ה'
זמני תפילות שחרית

תפילות שחרית 7:45

כתובת
13 מקס נורדאו
חסד לרחמים
זמני תפילות שחרית

שבת: שחרית בנץ

כתובת
8 רותם
אור אלעד ע"ש אלעד בצון
זמני תפילות שחרית

שבת: שחרית 7:45

צור קשר