המרא דאתרא הרב יוסף יצחק לסרי שליט"א

הרב יוסף יצחק לסרי יליד בית שאן

נולד בב' אלול לאביו המקובל רבי מכלוף לסרי ואמו זוהרה,

ביסודי למד בבית ספר שאול המלך
מתיבתא למד במגדל אור מגדל העמק בנשיאותו של הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א
וכן גם ישיבה קטנה
ישיבה גדולה למד בישיבת אור ברוך ירושלים אצל הרב הגאון רבי גבריאל טולדנו זצל
וכן בישיבת בית שמואל שם למ"ד את נושא ההלכתי רבני שחיטה וטירפות איסור והיתר אצל הרב הגאון רבי ניסים עזרן זצל חמיו של הרב הראשון לציון הרב הגאון מרדכי אליהו זצל
לאחר מיכן התגייס ושירת ביחידה סודית מאוד
חזרתי לכולל במגדל אור להמשיך את הלימוד ההלכתי כל נושאי הרבנות וניבחן ברבנות הראשית לישראל
קיבל תעודת כושר לרב עיר בשנת תשנב חתומה ע"י הרבנים הראשיים הרב ישראל מאיר לאו שליט"א והרב הגאון בקשי דורון זצ"ל
המשיך בלמוד בכולל, נישא לבת שבע לבית טימסיטת והמשיך ללמוד בכולל עד ובמשך שנים רבות עמד בראש כולל "חסד לאברהם" בית שאן בנשיאות אביו זצ"ל
ובמשך שנים רבות השקיע בעיר בית שאן מקום הולדתו
אביו זצ"ל נתבקש לישיבה של מעלה בשנת תשס"א.
ולאחר מיכן ישב על כסא אביו ומאז מנהיג את הבית הכנסת של אביו ומוסר שיעורים ודורש ברבים ועונה לכל פונה בכל נושא שפונים אליו עוזר ומסייע, נתמנה בשנת תשסג ומאז ועד היום ברוך השם משתדל למלא מקום אביו וכן מכהן כרב העיר בית שאן

שאל את הרב