דבר מזכיר המועצה הדתית, מאיר שמחון

המועצה הדתית בית שאן הינה מועצה דתית אשר הוקמה מכוח חוק שרותי הדת היהודיים, לשם מתן שרותי דת לתושבי העיר.

​המועצה הדתית פועלת בהתאם לחוק שרותי הדת.

​תקנות שרותי הדת היהודיים, וחוזרי המשרד לשרותי דת והנחיותיו, כפי שאלו מתפרסמים מעת לעת, ומתפקידה לספק שרותי דת לכל תושבי העיר.

עתה נתונה דאגתנו להוסיף ולהרבות את השירות לתושב ולפיכך אנו פועלים כל העת על מנת להעניק שירות, כחלק ממהפכת השקיפות שהנהגנו במועצה הדתית.

אתר האינטרנט הוא חלק ממכלול שירותים דיגיטליים חדשים של המועצה הדתית לרווחתכם, בהם אפליקציה נגישה, כתובת האינטרנט אחידה ועוד באתר יש מידע על השירותים שהמועצה מספקת כגון רישום נישואין, כשרות, טהרת המשפחה, חברא קדישא ועסקים המושגחים ע"י הרבנות והמועצה הדתית.

​אנו תקווה ששירות אתר האינטרנט יעלה על נס את פעילות המועצה הדתית וייתן מענה רחב לכל הדורשים, יחזק את הקשר הישיר והיעיל בין תושבי העיר והמועצה הדתית ושתהיה בכך ברכה ותועלת לכלל.

צור קשר