מכרזים
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
בס"ד

עבודות שיפוץ  שכונת אליהו – מכרז פומבי מספר 12/23

 1. המועצה הדתית בית שאן מזמינה בזה הצעות לעבודת שיפוץ מקווה שכונת אליהו בבית שאן.
 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ובו פרטים על המכרז ותנאיו בצירוף מסמכי המכרז, במשרדי המועצה, רח' שאול המלך פינת דוד רמז 15 בית שאן, החל מיום 26/11/23 ועד ליום 6/12/23 בשעה 12:00.
 2. סיור מציעים יתקיים אי"ה ביום 30/11/23 בשעה 11:00 במקוה שכונת אליהו בית שאן. הנוכחות במפגש התדרוך הינה חובה, אי השתתפות במפגש תמנע את זכותו של מציע להציע הצעתו למכרז. לא ישתתף במפגש קבלן אשר לא עיין במסמכי המכרז מבעוד מועד.
 1. את ההצעות יש להפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה הדתית בית שאן, במעטפות סגורות, נושאות ציון "מכרז לעבודת שיפוץ מקוה שכונת אליהו מס' 12/23" בהתאם לתנאי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי המכרז: יום חמישי 7/12/23 שעה 12:00 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון.
 1. המועצה הדתית בית שאן אינה מתחיבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה הדתית בית שאן רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים.

                                                                                                                                     בכבוד רב,

                                                                                                                                 אברהם פחימה

                                                                                                                            יו"ר המועצה הדתית

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

מכרז פומבי מספר __11/23__

המועצה הדתית מודיעה על מכרז לתפקיד

בלנית 25% משרה 

מועד הפרסום: 28/07/2023

היום האחרון להגשת הבקשות הוא : 06/08/23 שעה 10:00 בבוקר.

טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג במשרדי המועצה הדתית , רחוב דוד רמז 15 פינת שאול המלך, לפנות למאיר שמחון מזכיר המועצה הדתית. מועמדות אפשר לשלוח גם, למייל:  rbs@rbs.org.il  או וצאפ 046588610 או לפקס 046588166

שם המשרה: בלנית

אחוז המשרה: 25%

דירוג: מנהלי

דרגה: 5-8

 

תיאור התפקיד :

מתן שירות של הטבלת נשים לפי ההלכה, באופן זמין נגיש ואיכותי, הבלנית מהווה את הדמות המקשרת בין הטובלות ובין המסורת היהודית.

דרישות התפקיד:

בוגרת קורס בלניות – תנאי סף

12 שנות לימוד

אורח חיים דתי

קורות חיים

מגורים בבית שאן (המקווה פועל בשבת וחג)

אישה לא רווקה

יחס אישי ותקשורת בינאישית טובה

אדיבות סובלנות ותודעת שירות גבוהה.

רישיון נהיגה.

ניסיון קודם- יתרון

איוש המשרה בפועל מותנה באישור המשרד לשירותי דת, המועצה רשאית שלא לקבל אף מועמדת.

ט.ל.ח

בברכה

אברהם פחימה

יו"ר ממונה המועצה הדתית בית שאן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

מכרז פומבי מספר __11/23__

המועצה הדתית מודיעה על מכרז לתפקיד

בלנית 25% משרה 

מועד הפרסום: 28/07/2023

היום האחרון להגשת הבקשות הוא : 06/08/23 שעה 10:00 בבוקר.

טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג במשרדי המועצה הדתית , רחוב דוד רמז 15 פינת שאול המלך, לפנות למאיר שמחון מזכיר המועצה הדתית. מועמדות אפשר לשלוח גם, למייל:  rbs@rbs.org.il  או וצאפ 046588610 או לפקס 046588166

שם המשרה: בלנית

אחוז המשרה: 25%

דירוג: מנהלי

דרגה: 5-8

 

תיאור התפקיד :

מתן שירות של הטבלת נשים לפי ההלכה, באופן זמין נגיש ואיכותי, הבלנית מהווה את הדמות המקשרת בין הטובלות ובין המסורת היהודית.

דרישות התפקיד:

בוגרת קורס בלניות – תנאי סף

12 שנות לימוד

אורח חיים דתי

קורות חיים

מגורים בבית שאן (המקווה פועל בשבת וחג)

אישה לא רווקה

יחס אישי ותקשורת בינאישית טובה

אדיבות סובלנות ותודעת שירות גבוהה.

רישיון נהיגה.

ניסיון קודם- יתרון

איוש המשרה בפועל מותנה באישור המשרד לשירותי דת, המועצה רשאית שלא לקבל אף מועמדת.

ט.ל.ח

בברכה

אברהם פחימה

יו"ר ממונה המועצה הדתית בית שאן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

מכרז פומבי מספר __11/23__

המועצה הדתית מודיעה על מכרז לתפקיד

בלנית 50% משרה 

מועד הפרסום: 28/07/2023

היום האחרון להגשת הבקשות הוא : 06/08/23 שעה 10:00 בבוקר.

טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג במשרדי המועצה הדתית , רחוב דוד רמז 15 פינת שאול המלך, לפנות למאיר שמחון מזכיר המועצה הדתית. מועמדות אפשר לשלוח גם, למייל:  rbs@rbs.org.il  או וצאפ 046588610 או לפקס 046588166

שם המשרה: בלנית

אחוז המשרה: 50%

דירוג: מנהלי

דרגה: 5-8

 

תיאור התפקיד :

מתן שירות של הטבלת נשים לפי ההלכה, באופן זמין נגיש ואיכותי, הבלנית מהווה את הדמות המקשרת בין הטובלות ובין המסורת היהודית.

דרישות התפקיד:

בוגרת קורס בלניות – תנאי סף

12 שנות לימוד

אורח חיים דתי

קורות חיים

מגורים בבית שאן (המקווה פועל בשבת וחג)

אישה לא רווקה

יחס אישי ותקשורת בינאישית טובה

אדיבות סובלנות ותודעת שירות גבוהה.

רישיון נהיגה.

ניסיון קודם- יתרון

איוש המשרה בפועל מותנה באישור המשרד לשירותי דת, המועצה רשאית שלא לקבל אף מועמדת.

ט.ל.ח

בברכה

אברהם פחימה

יו"ר ממונה המועצה הדתית בית שאן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

מכרז פומבי מספר __12/23__

המועצה הדתית מודיעה על מכרז לתפקיד

מ"מ בלנית

מועד הפרסום: 28/07/2023

היום האחרון להגשת הבקשות הוא : 06/08/23 שעה 10:00 בבוקר.

טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג במשרדי המועצה הדתית , רחוב דוד רמז 15 פינת שאול המלך, לפנות למאיר שמחון מזכיר המועצה הדתית. מועמדות אפשר לשלוח גם, למייל:  rbs@rbs.org.il  או וצאפ 046588610 או לפקס 046588166

שם המשרה: ממלא מקום (מ"מ) בלנית

אחוז המשרה: שעתי

דירוג: מנהלי

דרגה: 5-8

 

תיאור התפקיד :

מתן שירות של הטבלת נשים לפי ההלכה, באופן זמין נגיש ואיכותי, הבלנית מהווה את הדמות המקשרת בין הטובלות ובין המסורת היהודית.

דרישות התפקיד:

בוגרת קורס בלניות – תנאי סף

12 שנות לימוד

אורח חיים דתי

קורות חיים

מגורים בבית שאן (המקווה פועל בשבת וחג)

אישה לא רווקה

יחס אישי ותקשורת בינאישית טובה

אדיבות סובלנות ותודעת שירות גבוהה.

רישיון נהיגה.

ניסיון קודם- יתרון

איוש המשרה בפועל מותנה באישור המשרד לשירותי דת, המועצה רשאית שלא לקבל אף מועמדת.

ט.ל.ח

בברכה

אברהם פחימה

יו"ר ממונה המועצה הדתית בית שאן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

מכרז פומבי מספר __10/23__

המועצה הדתית מודיעה על מכרז לתפקיד

מפקחת מקוואות

מועד הפרסום: 28/07/2023

היום האחרון להגשת הבקשות הוא : 06/08/23 שעה 10:00 בבוקר.

טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג במשרדי המועצה הדתית , רחוב דוד רמז 15 פינת שאול המלך, לפנות למאיר שמחון מזכיר המועצה הדתית. מועמדות אפשר לשלוח למייל:  rbs@rbs.org.il  או וצאפ 046588610 או לפקס 046588166

שם המשרה: מפקחת מקוואות

אחוז המשרה: 50%.

דירוג: מנהלי

דרגה: 7-9

 

תיאור התפקיד :

אחראית על התנהלותם השוטפת של המקוואות בעיר בית שאן, ועל הבלניות והעובדות שמפעילים אותם, לרבות פיקוח ובקרה על רמת השירות הניתן במקוואות.

דרישות התפקיד:

בוגרת קורס בלניות – תנאי סף

12 שנות לימוד

אורח חיים דתי

קורות חיים

רישיון נהיגה.

ניסיון קודם- יתרון

איוש המשרה בפועל מותנה באישור המשרד לשירותי דת, המועצה רשאית שלא לקבל אף מועמדת.

ט.ל.ח

בברכה

אברהם פחימה

יו"ר ממונה המועצה הדתית

בית שאן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

מכרז פומבי מספר __14/23__

המועצה הדתית מודיעה על מכרז לתפקיד

עובד בית העלמין

מועד הפרסום: 28/07/2023

היום האחרון להגשת הבקשות הוא : 06/08/23 שעה 10:00 בבוקר.

טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג במשרדי המועצה הדתית , רחוב דוד רמז 15 פינת שאול המלך, לפנות למאיר שמחון מזכיר המועצה הדתית. מועמדות אפשר לשלוח גם, למייל: rbs@rbs.org.il  או וצאפ 046588610 או לפקס 046588166

שם המשרה: עובד בית העלמין

אחוז המשרה: 100%

דירוג: מנהלי

דרגה: 5-8

 

תיאור התפקיד :

ביצוע כל הפעולות הדרושות לצורך קבורת הנפטר, וכן תפעולם ותחזוקתם של בתי העלמין באופן שוטף.

דרישות התפקיד:

 

12 שנות לימוד

אורח חיים דתי

קורות חיים

יחס אישי ותקשורת בינאישית טובה

אדיבות סובלנות ותודעת שירות גבוהה.

רישיון נהיגה.

נכונות ללמוד קורס ייעודי בתחום שירותי הקבורה – מורשת בנימין.

איוש המשרה בפועל מותנה באישור המשרד לשירותי דת, המועצה רשאית שלא לקבל אף מועמדת.

ט.ל.ח

בברכה

אברהם פחימה

יו"ר ממונה המועצה הדתית

בית שאן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

מכרז פומבי מספר __13/23__

המועצה הדתית מודיעה על מכרז לתפקיד

רשמ/ת נישואין

מועד הפרסום: 28/07/2023

היום האחרון להגשת הבקשות הוא : 06/08/23 שעה 10:00 בבוקר.

טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג במשרדי המועצה הדתית , רחוב דוד רמז 15 פינת שאול המלך, לפנות למאיר שמחון מזכיר המועצה הדתית. מועמדות אפשר לשלוח גם, למייל: rbs@rbs.org.il  או וצאפ 046588610 או לפקס 046588166

שם המשרה: רשמ/ת נישואין

אחוז המשרה: 30%

דירוג: מנהלי

דרגה: 5-8

 

תיאור התפקיד :

תפקידו של רשם הנישואין הוא להפעיל את נוהל רישום הנישואין בהתאם לנוהל.

דרישות התפקיד:

12 שנות לימוד

אורח חיים דתי

קורות חיים

יחס אישי ותקשורת בינאישית טובה

אדיבות סובלנות ותודעת שירות גבוהה.

רישיון נהיגה.

ניסיון קודם- יתרון

איוש המשרה בפועל מותנה באישור המשרד לשירותי דת, המועצה רשאית שלא לקבל אף מועמדת.

ט.ל.ח

בברכה

אברהם פחימה

יו"ר ממונה המועצה הדתית

בית שאן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

 מכרז מכירת רכב פולקסוואגן 

מכרז מס 7/2023 

 1. מועצה דתית בית שאן ( להלן "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למכירת רכב מסוג פולקסווגן מודל 2013 – מסחרי מרכב אחוד (להלן: "הרכב הנמכר ") בהתאם לחוזה ולמסמכי המכרז,

 2. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית בית שאן בשעות העבודה הרגילות. 

 3. את ההצעות יש למסור במסירה ידנית ( לא לשלוח בדואר) במשרדי המועצה הדתית בית שאן במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 7/2023 בלבד

 4. המציע לצרף להצעתו ציק מאת בנק מסחרי ישראל ( לעיל ולהלן "הצ'ק על סך 1000 ₪

 5. מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי וועדת המכרזים. 

 6. את הרכב ניתן לראות בשעות קבלת קהל 

 7. מועד סיום המכרז יתקיים ביום 8/8/2023 בשעה 10:00 במשרדי המועצה הדתית בית שאן, בנוכחות עורך הדין המלווה את המכרז. 

 8. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה שומרת לעצמה את הזכות לביטול כל המכרז, ולא יהיה למציע הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך 

 9. מחיר מחירון הרכב 66,340 ₪.

בכבוד רב,

מר אבי פחימה 

יו"ר המועצה הדתית

מכרזים

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בס"ד

מכרז פומבי 10/2023

המועצה הדתית חברה קדישא בית שאן

מעוניינת לרכוש רכב חדש להובלת נפטרים.

 אנו פונים ליצרני רכב מסחריים העומדים בדרישות רשות המיסים/משרד התחבורה

להגיש הצעת מחיר בדרכים הבאות

 1. הרכב צריך לעמוד בקריטריונים של דרישות נוהל משרד התחבורה לרכב להובלת נפטרים מספר.

 2. רצ"ב קישור של רשות המיסים עם פרטי הרכב:-ttps://www.gov.il/BlobFolder/policy/customs-procedures-080123/he/customs_customs-procedures-vehicle-purchase-procedure.pdf

 3. הצעות יש להגיש עד יום רביע 22-03-23 שעה 12:00 

 4. יש להגיש הצעת מחיר מסודרת באחד מהדרכים הנ"ל:

מייל RBS@RBS.ORG.IL  , וואצאפ 046588610

 1. בדבר פרטים אפשר להתקשר לגלעד 0502334257

בברכה

מאיר שמחון מזכיר המועצה דתית בית שאן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מכרז פומבי מספר 003/22

מועצה דתית בית שאן – פיתוח מקוה שכונת אליהו – 

המכרז הוקפא זמנית 

 1. המועצה הדתית בית שאן מזמינה בזה הצעות לעבודת פיתוח מקווה שכונת אליהו בבית שאן.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ובו פרטים על המכרז ותנאיו בצירוף מסמכי המכרז, במשרדי המועצה, רח' שאול המלך פינת דוד רמז 15 בית שאן, החל מיום 11/12/22 ועד ליום 15/12/2022 בשעה 12:00.
 3. סיור מציעים יתקיים אי"ה ביום 15/12/2022 בשעה 12:00, במקוה שכונת אליהו בית שאן. הנוכחות במפגש התדרוך הינה חובה, אי השתתפות במפגש תמנע את זכותו של מציע להציע הצעתו למכרז. לא ישתתף במפגש קבלן אשר לא עיין במסמכי המכרז מבעוד מועד.
 4. את ההצעות יש להפקיד ידנית בלבד בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה הדתית בית שאן, במעטפות סגורות, נושאות ציון "מכרז לעבודת פיתוח מקוה שכונת אליהו מס' 003/22" בהתאם לתנאי המכרז. המועד האחרון להגשת הצעות ומסמכי המכרז: יום ראשון 25/12/2022 שעה 12:00 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור לא תתקבל ולא תובא לדיון.
 5. המועצה הדתית בית שאן אינה מתחיבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה הדתית בית שאן רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים. בכבוד רב,

בכבוד רב

מאיר שמחון

מזכיר המועצה הדתית

המכרז הוקפא זמנית 

פרטים ימסרו בהמשך 

מכרזים